Hướng dẫn sử dụng

Nội dung hướng dẫn sử dụng trang Shorten.vn

Xin vui lòng xem clip phía dưới, để hiểu rõ hơn về cách tạo notes và chia sẻ notes.